Ten dokument jest tłumaczeniem oficjalnej angielskiej wersji polityki prywatności i ma charakter informacyjny. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, wersja angielska powinna być traktowana jako nadrzędna.

Informacje ogólne
Chronimy i szanujemy Twoją prywatność.

Każdemu przysługuje prawo do ochrony danych osobowych. W ramach naszej działalności będziemy zbierać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe o naszych klientach, dostawcach i innych osobach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przetwarzanie danych zgodnie z prawem jest konieczne do tego, aby nasza inicjatywa cieszyła się zaufaniem i odnosiła sukcesy.

Ta polityka prywatności opisuje podstawy prawne przetwarzania Twoich danych – zarówno tych zebranych przez nas, jak i przekazanych bezpośrednio przez Ciebie. Uważna lektura pozwoli Ci zrozumieć nasze praktyki dotyczące wykorzystywania danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Who Targets Me Ltd., 47 Beckwith Rd, London, SE24, Wielka Brytania (dalej: „my”). 

Zasady przetwarzania Twoich danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe, musimy przestrzegać sześciu zasad. Zgodnie z nimi Twoje dane muszą być:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w przejrzysty sposób,
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane nie dłużej niż niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane, 
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo. 

Dane, które nam przekazujesz
Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać następujące rodzaje Twoich danych osobowych:

 • informacje o tożsamości i dane kontaktowe, takie jak: Twoje imię, adres e-mail, płeć, wiek i lokalizację (ograniczoną do kodu pocztowego),
 • dane związane z Twoim profilem, takie jak: identyfikator użytkownika we wtyczce, określone przez Ciebie poglądy polityczne oraz reklamy, które widzisz na Facebooku,
 • dane techniczne, takie jak: adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki, rodzaj i wersja wtyczki, system operacyjny urządzenia, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do wtyczki lub naszej strony internetowej.

Dane szczególnych kategorii
Tzw. dane szczególnych kategorii to informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia, skazań, seksualności lub orientacji seksualnej, a także niektóre rodzaje danych genetycznych i biometrycznych.

W ramach naszej działalności będziemy przetwarzać informacje dotyczące określonych przez Ciebie poglądów politycznych. Będzie to miało miejsce, gdy zainstalujesz wtyczkę na przeglądarce Chrome lub Firefox i uzupełnisz informacje o swoim profilu. Wykorzystujemy te informacje jako niezbędne do świadczenia usługi polegającej na analizie reklam politycznych, które wyświetla Ci Facebook. Poza informacjami o poglądach politycznych nie przetwarzamy żadnych innych danych szczególnych kategorii.

Z jakich źródeł pochodzą Twoje dane
Możemy uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, gdy wejdziesz z nami w bezpośrednią interakcję, np.:

 • zainstalujesz wtyczkę i uzupełnisz informacje na swój temat,
 • zapiszesz się na naszego newslettera,
 • skontaktujesz się z nami telefonicznie, mailem, pocztą lub w inny sposób.

Możemy uzyskać dostęp do Twoich danych również wtedy, gdy wchodzisz w interakcję z naszą stroną internetową lub wtyczką, poprzez technologię plików cookies, logi serwera i inne podobne technologie.

Jak wykorzystujemy Twoje dane
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy prawo na to pozwala. Najczęściej będzie to miało miejsce w następujących przypadkach:

 • gdy wyrazisz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
 • gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną,
 • gdy jest to niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów podmiotu trzeciego, a Twoje prawa nie przeważają nad tymi interesami,
 • gdy musimy wypełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Dane szczególnych kategorii możemy wykorzystywać w następujących przypadkach:

 • gdy udzielisz nam swojej wyraźnej zgody,
 • gdy uprzednio ujawnisz publicznie te dane,
 • jeśli będziemy musieli wykorzystać te dane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Cele przetwarzania Twoich danych
Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w kilku różnych celach. Poniższa tabela przedstawia wszystkie cele, wraz z odpowiednimi podstawami prawnymi:

Rodzaj danychCelPodstawa prawna
Dobrowolny profil (wiek, lokalizacja, płeć, samodzielnie określone poglądy polityczne) oraz reklamy ukazujące się na Twojej osi czasu na FacebookuZarejestrowanie Cię jako użytkownika wtyczki i dostarczanie Ci usługNiezbędność do realizacji łączącej nas umowy
Dobrowolny profil (wiek, lokalizacja, płeć, samodzielnie określone poglądy polityczne), reklamy ukazujące się na Twojej osi czasu na Facebooku, zanonimizowane dane przekazane przez Google Analytics i WordPress Administracja naszej strony internetowej i wtyczki; operacje wewnętrzne, takie jak: rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie wtyczki, cele badawcze, cele statystyczne; umożliwienie Ci korzystania z interaktywnych elementów wtyczki oraz sugestie i rekomendacje dla Ciebie i innych użytkowników naszej strony i wtyczki.Niezbędność do realizacji naszych uzasadnionych interesów w postaci zapewnienia Ci jak najlepszych doświadczeń podczas korzystania z naszej strony i wtyczki.
Dane szczególnych kategorii będziemy przetwarzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.
Dane kontaktowe, które nam przekażesz (e-mail, identyfikator w mediach społecznościowych, numer telefonu)Przekazanie Ci informacji o nowych kampaniach i innych naszych usługach podobnych do tych, z których już korzystaszJeśli już otrzymałeś/-łaś od nas komunikację marketingową, podstawą prawną będzie nasz uzasadniony interes polegający na kontynuowaniu komunikacji, na którą się zgodziłeś/-łaś.
W innych przypadkach podstawą prawną będzie Twoja dobrowolna zgoda.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, w których zostały zebrane, chyba że dojdziemy do uzasadnionego wniosku, że użycie ich w innym celu jest niezbędne i cel ten jest zgody z celem, w którym dane zostały pierwotnie zebrane. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w celu niezwiązanym z pierwotnym, poinformujemy Cię o tym i wskażemy podstawę prawną, która nam na to zezwala.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, gdy jest to wymóg prawny (np. gdy zwrócą się do nas organy ścigania).

Co jeśli nie możesz lub nie chcesz przekazać nam swoich danych
Wymagamy podania nam niektórych danych. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziemy mogli założyć Twojego profilu we wtyczce i dostarczać Ci usług z nią związanych. Podanie informacji o poglądach politycznych jest opcjonalne.

Polityka plików cookie
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), aby wyróżnić Cię wśród innych użytkowników. To pomaga nam w prawidłowy sposób wyświetlać Ci naszą stronę internetową i ją ulepszać. Plik cookie to niewielki plik tekstowy składający się z liter i cyfr, który przechowujemy w Twojej przeglądarce lub na twardym dysku Twojego komputera, pod warunkiem, że się na to zgodzisz. Pliki cookie zawierają informacje, które są przekazywane do twardego dysku Twojego komputera.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

 • ściśle niezbędne: ciasteczka wymagane do działania naszej strony internetowej. Są to m.in. ciasteczka, które pozwalają Ci zalogować się do niektórych zabezpieczonych części naszej strony.
 • analityczne: ciasteczka, które pozwalają nam rozpoznawać i liczyć użytkowników naszej strony oraz obserwować, jak z niej korzystają. Pozwala nam to ulepszać działanie strony, np. zapewnić, że użytkownicy łatwo znajdą to, czego szukają.

Poniżej znajdziesz więcej informacji o konkretnych ciasteczkach, których używamy, oraz o ich celach:

Ciasteczko i celWięcej informacji
Google Analytics w celach analitycznych. Google Analytics to narzędzie, które pomaga nam zbadać, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z zawartością strony. Podczas gdy użytkownik przegląda strony, Google Analytics przekazuje nam biblioteki skryptu JavaScript w celu zapisywania informacji o stronie, którą odwiedził użytkownik (np. link do tej strony). Biblioteki JavaScript Google Analytics wykorzystują ciasteczko HTTP do „zapamiętania”, co użytkownik zrobił na odwiedzonej stronie / interakcji z nią. Więcej informacji na stronie Google’a: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
Ciasteczko wykorzystywane przy logowaniu do WordPressa dla administratorów stronyWordPress to powszechnie wykorzystywane open-source’owe narzędzie zarządzania treścią (CMS). Ciasteczka te służą zarządzaniu stroną i nie zawierają żadnych danych osobowych. 

Weź pod uwagę, że podmioty trzecie (np. sieci reklamowe i dostawcy zewnętrznych usług, takich jak analiza ruchu sieciowego) również mogą wykorzystywać pliki cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Te ciasteczka najczęściej są ciasteczkami analitycznymi lub śledzącymi.

Możesz zarządzać ciasteczkami poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Jeśli jednak zablokujesz wszystkie ciasteczka (włącznie z tymi niezbędnymi), możesz nie być w stanie uzyskać dostępu do całości lub części naszej strony.

Z wyłączeniem ciasteczek niezbędnych do działania strony, wszystkie ciasteczka wygasają w terminie 6 miesięcy.

Komu przekazujemy Twoje dane
Możemy przekazać Twoje dane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT i administratorom wykorzystywanych przez nas systemów, w szczególności Amazon Web Services (dostawcy hostingu naszych usług, w tym wtyczki) i Google (narzędzia biznesowe GSuite wykorzystywane do analizy danych pochodzących ze strony internetowej),
 • naszym konsultantom i doradcom (w szczególności prawnikom, bankowi, audytorom i ubezpieczycielom),
 • HM Revenue & Customs (brytyjski odpowiednik Urzędu Skarbowego), Information Commissioner’s Office (brytyjski odpowiednik Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) i innym organom, które w niektórych przypadkach wymagają sprawozdania się z procesów przetwarzania danych,
 • dostawcom analityki i wyszukiwarek, które to narzędzia pomagają nam ulepszać i optymalizować naszą stronę,
 • podmiotom trzecim, którym zdecydujemy się sprzedać, przekazać lub z którymi połączymy część naszej spółki lub naszego majątku.

Wymagamy, aby wszystkie podmioty trzecie, z których usług korzystamy, zapewniały bezpieczeństwo Twoich danych i przetwarzały je zgodnie z prawem. Nie pozwalamy im wykorzystywać Twoich danych we własnych celach – zezwalamy im przetwarzać je w celach określonych przez nas i wyłącznie na nasze polecenie, w ramach zawartych z nimi umów powierzenia.

Gdzie przechowujemy Twoje dane
Wszystkie Twoje dane przechowujemy na zabezpieczonych serwerach znajdujących się w Niemczech (dostarczanych przez Amazon Web Services). 

Podejmujemy wszelkie kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, w tym:

 • stosujemy najnowsze zapory sieciowe (firewall) i szyfrujemy dane,
 • w naszych wewnętrznych procedurach wymagamy, by osoby postronne nie mogły zobaczyć poufnych informacji wyświetlanych na ekranach komputerów oraz by nasi pracownicy przed oddaleniem się od komputera każdorazowo go zablokowywali lub się wylogowywali,
 • stosujemy silne hasła do ochrony danych wrażliwych,
 • szkolimy naszych pracowników z ochrony bezpieczeństwa danych,
 • jeśli przekazujemy Twoje dane poza Wielką Brytanię, zapewniamy taki sam poziom ochrony poprzez przyjęcie odpowiednich gwarancji (polegających na przekazywaniu danych tylko do odbiorców w Unii Europejskiej, odbiorców w krajach zaaprobowanych przez Komisję Europejską, odbiorców, którzy są stronami tzw. tarczy prywatności pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi lub wykorzystując konkretne umowy zaakceptowane przez Komisję Europejską).

Jeśli niepokoi Cię poziom ochrony danych osobowych w którymkolwiek z państw, skontaktuj się z nami – poinformujemy Cię o tym, jakie kroki podjęliśmy, by chronić Twoje dane, jeśli będą przechowywane za granicą.

Niestety, przekazywanie danych przez Internet nie jest bezpiecznie w stu procentach. Choć robimy wszystko, by chronić Twoje dane, nie możemy zagwarantować, że proces przekazywania nam ich przez Ciebie będzie w pełni bezpieczny. Po otrzymaniu danych od Ciebie będziemy stosować rygorystyczne procedury i narzędzia, które mają na celu uniemożliwienie dostępu do Twoich danych osobom nieuprawnionym.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane
Okres przetwarzania Twoich danych zależy od podstawy prawnej, w ramach której przetwarzamy Twoje dane:

Podstawa prawnaOkres przetwarzania
Niezbędność do realizacji umowy, której jesteś stronąTak długo, jak jest to niezbędne do realizacji umowy
Niezbędność do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnegoTak długo, jak jest to niezbędne do wypełnienia tego obowiązku
Niezbędność do realizacji naszych uzasadnionych interesówDo momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu. Jeśli jednak wykażemy, że cel, w jakim przetwarzamy dane, przeważa nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, będziemy kontynuować przetwarzanie Twoich danych tak długo, jak jest to niezbędne.
Możemy zachować Twoje dane na czas nieokreślony w celach badawczych i analitycznych, pod warunkiem ich zanonimizowania.
Dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgodaDo momentu wycofania zgody

Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i poziom wrażliwości danych, potencjalne ryzyko związane z dostępem do danych osób nieuprawnionych lub ujawnieniem Twoich danych, cele, w jakich przetwarzamy dane i to, czy możemy osiągnąć te cele w inny sposób, a także stosowne wymogi prawne.

Jakie prawa Ci przysługują
W związku z przetwarzaniem Twoich danych, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo nieodpłatnego dostępu do Twoich danych osobowych, łącznie z informacjami o tym, dlaczego i jak je wykorzystujemy, komu je przekazujemy, skąd je pozyskaliśmy i jak długo będziemy je przetwarzać.
 • Prawo do sprostowania danych, jeśli są nieaktualne lub niepełne.
 • Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Weź pod uwagę, że możesz skorzystać z tego prawa tylko w określonych przypadkach. Jeśli usunięcie Twoich danych będzie niemożliwe, wyjaśnimy powody tej sytuacji.
 • Prawo do żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych, jeśli: (1) Twoje dane są niepoprawne, (2) wykorzystujemy Twoje dane niezgodnie z prawem, (3) nie potrzebujemy już Twoich danych, (4) nie mamy podstawy prawnej do wykorzystywania Twoich danych. Weź pod uwagę to, że możemy dalej przechowywać lub wykorzystywać Twoje dane w celu dochodzenia praw lub ochrony praw innej osoby.
 • Prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Weź pod uwagę, że możesz skorzystać z tego prawa tylko w określonych przypadkach. Jeśli przeniesienie Twoich danych będzie niemożliwe, wyjaśnimy powody tej sytuacji.
 • Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów – prawo zgłoszenia sprzeciwu. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że nasze uzasadnione interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami.
 • Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody – prawo do wycofania jej w każdym momencie.
 • Prawo do sprzeciwu na wykorzystywanie danych w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, napisz do nas na adres naszej siedziby lub wyślij maila na adres privacy@whotargets.me.

Jeśli uważasz, że naruszamy twoje prawa, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub Information Commissioner’s Office w Wielkiej Brytanii.

Sprzeciw wobec otrzymywania informacji marketingowych
W każdym momencie masz prawo zgłosić sprzeciw wobec otrzymywania informacji marketingowych. Wystarczy, że napiszesz do nas na adres naszej siedziby lub wyślesz maila na adres privacy@whotargets.me.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

Linki do stron podmiotów trzecich
Nasza strona może zawierać linki do stron, wtyczek lub aplikacji podmiotów trzecich. Kliknięcie w te linki może spowodować, że podmioty trzecie będą zbierały informacje na Twój temat. Nie mamy kontroli nad tymi stronami i nie ponosimy odpowiedzialności za procedury podmiotów trzecich związane z ochroną prywatności. Gdy opuszczasz naszą stronę, zachęcamy Cię do przeczytania polityki prywatności każdej strony, którą odwiedzasz.

Zmiany w polityce prywatności
Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą opublikowane na naszej stronie internetowej, a w stosownych przypadkach poinformujemy Cię o nich mailem lub poprzez nasze kanały w mediach społecznościowych. Zaglądaj na naszą stronę, aby być na bieżąco z jakimikolwiek zmianami w polityce prywatności.

Kontakt
Pytania, uwagi i prośby związane z naszą polityką prywatności są mile widziane. Możesz je zgłaszać pisemnie na adres naszej siedziby lub mailem na adres privacy@whotargets.me.